GALING UPD Award (Pinakamahusay na Yunit)

Ang amin pong opisina ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng PRAISE Committee sa pagpapahalaga at pagkilala sa Office for the Advancement of Teaching bilang isa sa mga pinakamahusay na yunit sa UP Diliman.

Ipinapahayag rin namin ang taos-pusong pasasalamat sa UPD faculty, mga kawani, at mga opisina na sumuporta sa aming mga proyekto – ang inyong paniniwala sa potensyal ng aming yunit at ang patuloy na pagsuporta ay naglarawan ng mahalagang bahagi sa dedikasyon, sipag at kahusayan na ipinakita ng aming opisina.

Muli, maraming maraming salamat mula sa Office for the Advancement of Teaching!